strona główna informacje zgłoszenia galerie organizatorzy
Thietmar odnotował:
Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc margrabiemu pospieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyna brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy...

Na mapie Polski istnieje wiele punktów będących miejscem wydarzeń wyznaczających bieg naszej historii, a dziś „otulonych” kurzem zapomnienia; ignorowanych lub niezauważanych. Takim „zapomnianym” miejscem jest właśnie Cedynia...

Na co dzień miejscowość jedynie przelotnie odwiedzana przez turystów w dniach 17-19 czerwca 2011 roku stanie się gospodarzem V-ch Cedyńskich Spotkań z Historią. Imprezy, która wskrzesi chwalebne wydarzenia roku 972, a przez co przypomni jedno z największych zwycięstw polańskiego oręża.

| strona główna | informacje | zgłoszenia | galerie | organizatorzy |