startsida information anmälan bilder organisatorer
Anmälan

Anmälan skickas per mail till festiwal@cedynia.org.

Följande uppgifter behövs:

1. Gruppens namn (bra om ni anger vart ni kommer ifrån eller staden där gruppen grundades)

2. Antal personer (hantverkare och kämpar) och tältar ni tänker ta med sig.
Observera att det bara är intresseanmälan och ni kan också ta mer/få personer än angivit – en namnlista behöver vi först när ansökan accepteras och ni blir bjudna till festivalen.

3. Hantverket ni utövar eller tänker presentera. Vi behöver också veta om ni vill sälja någonting under festivalen. Observera att både hantverket och föremålen ni tänker sälja måste vara historiska.

4. Gruppens internetsida. Om ni inte har en internetsida behöver ni några bilder (av gruppen) som ni kan tillfoga till anmälan.

5. Kontaktperson (namn, förnamn, e-mail och telefon)

OBS! Om vi bekommer din anmälan betyder det, att du accepterar våra bestämmelser och iakttar fastställd ordning!


DO TLUM: Przydatne pliki

regula_bitewna2011.pdf
rozmiar: 82 kB
regulamin2011.pdf
rozmiar: 66 kB


| startsida | information | anmälan | bilder | organisatorer |