strona główna informacje zgłoszenia galerie organizatorzy
Zgłoszenia

Wszyscy zainteresowani, chcący wziąć udział w „Cedyńskich Spotkaniach z Historią”, proszeni są o wysłanie na adres: festiwal@cedynia.org formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte muszą być następujące informacje:

1. Nazwa zgłaszanej drużyny, najlepiej wraz z miastem, w którym została założona.

2. Ilość uczestników (rzemieślników i osób walczących) oraz namiotów. Powinna być to liczba orientacyjna, ale możliwie jak najbliższa ostatecznej. Imienna lista wymagana będzie jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.

3. Opis prezentowanego rzemiosła oraz liczbę wystawianych kramów. Przypominamy, iż podczas festiwalu prezentować można jedynie rzemiosło zgodne z wczesnośredniowiecznymi technikami wytwarzania oraz sprzedawać wyroby historyczne.

4. Działający adres strony internetowej. Jeśli grupa takowej nie ma, bądź na stronie nie są prezentowane zdjęcia, prosimy o dołączenie kilku do formularza.

5. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail oraz telefon osoby reprezentującej drużynę, która odpowiedzialna będzie za kontakt z organizatorami. Prosimy o podanie prawdziwego imienia i nazwiska; pseudonim drużynowy można podać w nawiasie, np. Jan Kowalski (Bjorn).

Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania go!


Przydatne pliki

regula_bitewna2011.pdf
rozmiar: 82 kB
regulamin2011.pdf
rozmiar: 66 kB


| strona główna | informacje | zgłoszenia | galerie | organizatorzy |